Duurzame groei

We kiezen bewust voor duurzame groei en zetten mens, omgeving en klimaat centraal. We maken de haven stelselmatig circulair.

 

 

Goederenoverslag in cijfers

De toegevoegde waarde van de haven

Vlaanderen is koploper in circulaire economie en de haven van Antwerpen neemt daar een actieve rol in op. Concreet zet Port of Antwerp-Bruges in op de transitie naar groene energie, hernieuwbare grondstoffen en op het sluiten van kringlopen zodat reststromen een tweede leven krijgen en worden hergebruikt of gerecycleerd. De haven circulair maken is noodzakelijk om het marktaandeel van de chemisch-industriële cluster veilig te stellen en deze verder te ontwikkelen.

Baanbrekende oplossing door circulaire economie

De haven van Antwerpen omvat een omvangrijke chemische cluster, afvalverwerkende bedrijven, logistieke faciliteiten en ruime opslagmogelijkheden. Die combinatie biedt kansen om transport en terreinen samen te gebruiken, maar ook om bijproducten en afvalstoffen van het ene bedrijf in het andere te (her)gebruiken. Ook CO2 kan als bouwsteen dienen voor nieuwe producten.

Kom meer te weten over de innovatieve oplossingen van Covestro en Indaver.
Enkel te gebruiken voor interviews in sustainability trend report

"Elk jaar 7000 vrachtwagens van de weg”

De haven van Antwerpen ligt op een knooppunt van internationale verbindingen over weg, water, spoor en via pijpleiding. Maar de congestie van het wegtransport ondermijnt de bereikbaarheid voor personenvervoer en goederenlogistiek. Elke dag werken bedrijven in en rond de haven aan oplossingen om de mobiliteit vlotter en duurzamer te laten verlopen. Eén van de vele succesverhalen van de modal shift is de samenwerking tussen transportbedrijf Van Moer Logistics en Umicore, pionier in het ontwikkelen van technologie voor duurzame materiaal en de recyclage ervan.

Zou deze transitie ook voordelen voor jouw onderneming kunnen bieden?