We benaderen de verduurzaming van scheepvaart aan de hand van verschillende indicatoren. Zo bekijken we de evolutie van de maritieme overslag, het aantal scheepsaanlopen, de emissiereducerende technologie, het volume van gebunkerde alternatieve brandstoffen, …
In de haven werken we immers hard aan het verduurzamen van scheepvaart.

©Bron: Port of Antwerp-Bruges

Evolutie maritieme overslag

De maritieme overslag steeg verder in 2019, maar kende een lichte daling in 2020. Er meerden 14.391 zeeschepen aan in 2019 en 13.655 in 2020.

 

De groei in maritieme overslag kan je verklaren met de schaalvergroting in de scheepvaart. In 2019 telde de haven 640 zeeschepen met een capaciteit van meer van 10.000 TEU (+ 2,9% t.o.v. 2018), waaronder 450 met meer dan 13.000 TEU (+10% t.o.v. 2018). In 2020 meerden er 580 schepen aan met een grootte van meer dan 10.000 TEU.

 

©Bron: Port of Antwerp-Bruges

Aantal scheepsaanlopen

©Bron: Port of Antwerp-Bruges
Gevalideerde data

Aantal aanlopen met emissiereducerende technologie

Emissieregels leggen bepaalde reducties op aan rederijen om de impact op het klimaat en het milieu zo laag mogelijk te houden. Steeds meer schepen zijn uitgerust met emissiereducerende technologieën. Enkele voorbeelden:

  • Scrubbers wassen de uitlaatgassen en halen SO2 en fijnstof uit de lucht;
  • Katalytische reductiesystemen verminderen NOx in de uitlaatgassen.

De stijging van het aantal schepen met emissiereducerende technologieën is deels te danken aan de wereldwijde beperking op het zwavelgehalte in brandstof sinds 1 januari 2020. Bedrijven moeten daarmee aan de slag. Scrubbers bieden een antwoord: ze wassen de uitlaat bij gebruik van goedkopere, hoogzwavelige brandstof zodat de uitstoot binnen de norm blijft. Schepen moeten zich dan wel nog ontdoen van het waswater. 

 

Als havengemeenschap moedigen we het gebruik van schone brandstoffen aan, maar we zetten ook in op schoon oppervlaktewater. Daarom geldt in alle Vlaamse binnenwateren een lozingsverbod op water uit scrubbers. Schepen die hun scrubber niet in ‘gesloten modus’ kunnen zetten – waarbij ze enkel lozen in open zee – zijn dan verplicht om over te schakelen op duurdere laagzwavelige brandstoffen.

 

Aantal aanlopen schepen met alternatieve brandstoffen

Data volgt snel

Volume gebunkerde alternatieve brandstoffen

Data volgt snel

©Bron: Port of Antwerp-Bruges

Uitgereikte Environmental Shipping Index-kortingen

Schepen die beter presteren op het gebied van luchtemissies (NOx, SO2 en CO2) en verder gaan dan de wettelijke verplichtingen krijgen in Antwerpen korting op de havengelden. De korting wordt berekend aan de hand van Environmental Shipping Index (ESI) van de International Association of Ports and Harbours. In 2019 paste de haven van Antwerpen een nieuwe wijze van implementatie toe in de NOx-subscore van de ESI-score. Hierdoor daalde het aantal schepen dat een korting kreeg. In 2020 werd onder internationale wetgeving het zwavelgehalte in de scheepsbrandstof verder beperkt. Hierdoor werd het moeilijker beter te presteren dan de norm en daalde het aantal schepen dat korting kreeg in de haven van Antwerpen nog verder.

 

Er hebben in 2019 in totaal 1642 aanlopen een korting gekregen en dit door 527 verschillende schepen. In 2020 vonden er 1212 aanlopen plaats door 454 verschillende schepen.

 

Walstroomverbruik binnenvaart, riviercruises en eigen vloot

Data volgt snel