Over ons

Dit verslag is het zesde duurzaamheidsverslag van de havengemeenschap van Antwerpen. Met dit verslag rapporteren we als havengemeenschap over onze gezamenlijke inspanningen en resultaten op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Port of Antwerp-Bruges

Port of Antwerp-Bruges heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. De 1650 medewerkers zorgen ervoor dat de haven functioneert en kan groeien. Het beheert en onderhoudt de dokken, de bruggen, de sluizen, de kaaimuren, eigen gebouwen en de gronden.

 

Het personeel is bovendien verantwoordelijk voor veilig scheepvaartverkeer in de dokken en de bruggen en sluizen. Daarnaast zorgt het Havenbedrijf voor sleepboten, doet het baggerwerken en verzorgt het de promotie van de haven in binnen- en buitenland. Met het oog op de toekomst werkt Port of Antwerp-Bruges aan de duurzame uitbouw en de vernieuwing van de haven.

 Logo Port of Antwerp-Bruges

Alfaport Voka

Alfaport Voka is het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen* uit de Antwerpse haven binnen Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Alfaport Voka streeft naar een toegankelijke, faciliterende, kostcompetitieve en duurzame haven van Antwerpen met het oog op een duurzame verankering van tewerkstelling en toegevoegde waarde in de haven.

 

Alfaport Voka ontstond op 1 januari 2014 uit de integratie van Alfaport Antwerpen, de federatie van havengebonden en logistieke ondernemingen in de haven, met Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Alfaport-Voka behartigt volgende thema’s:

 

  • milieu en duurzaamheid
  • trade facilitation / douane / accijnzen
  • toegankelijkheid
  • arbeidsmarkt
  • Vlaams havenbeleid
  • havenreglementen en -gebruiken
  • mobiliteit

 

* KBRV (Koninklijke Belgische Redersvereniging); ASV (Antwerpse scheepvaartvereniging); ABAS (Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf); VEA (Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen); KVBG (Koninklijke Verbond der Beheerders van Goederenstromen)

Logo Alfaport VOKA Antwerpen Waasland

APZI-Voka

APZI (Association Port of Zeebrugge Interests) is de belangenvereniging van de bedrijven in het havengebied van Zeebrugge en vervult een dubbele opdracht in de havengemeenschap: de belangenbehartiging van de Zeebrugse privésector en de algemene havenpromotie. APZI werd in 1973 opgericht als vzw en telt intussen 160 aangesloten havenbedrijven: goederenhandelaars (stevedroves), rederijen en scheepsagenturen, expediteurs, transportbedrijven (weg, spoor en binnenvaart) en bedrijven die havengebonden activiteiten uitoefenen (handel, industrie, diensten).

 

Sinds 2014 werken APZI en Voka West-Vlaanderen aan een groeiende samenwerking. Samen vertegenwoordigen ze 320 havengerelateerde bedrijven ten aanzien van politici en stakeholders en ijveren ze voor een ondernemingsvriendelijk klimaat dat havenbedrijven in Zeebrugge ondersteunt in hun verdere groei.

Maatschappij Linkerscheldeoever

De Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, of kortweg Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), staat sinds 1982 in voor het beheer en grondbeleid van de Waaslandhaven. MLSO heeft tot doel het grondbeleid voor het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied, het industrialisatiebeleid van de industriële zone gelegen binnen dit havengebied en het uitstippelen van het subregionale beleid inzake de verdere ontwikkeling en fasering van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied.

 

De belangrijkste activiteiten zijn het bouwrijp maken van gronden, het verlenen van concessies aan bedrijven, verwerven van gronden en de overheid adviseren rond de verdere ontwikkeling van het havengebied.

Logo Maatschappij Linkerscheldeoever

Samen presenteren we dit trendrapport over duurzaamheid in en rond de haven van Antwerpen.

Methodologie

Het Sustainability Trend Report werd gevalideerd door een externe auditeur. De validatie werd uitgevoerd volgens de ‘International Standard on Assurance Engagements’ (ISAE) 3000, een model dat ontwikkeld werd voor de attestatie van niet-financiële data. We vermelden de geattesteerde jaren onder de indicatorfiguur.