Tewerkstelling & arbeidsveiligheid

De haven is belangrijk voor de  Vlaamse economie en de lokale tewerkstelling. Deze cijfers tonen aan dat e duurzame economische groei ook een groei in tewerkstelling genereert.

©Bron: Nationale Bank van België
Gevalideerde data

Totale tewerkstelling (direct en indirect)

De haven van Antwerpen is de grootste werkgever in de regio met bijna 145.000 voltijdse banen (vte, 2019). Daarvan kunnen 64.121 vte (2019) rechtstreeks gelinkt worden aan havenactiviteiten met industrie en goederenbehandeling als belangrijkste sectoren. Daarnaast worden nog eens 80.203 vte (2019) werkkrachten indirect tewerkgesteld in een job die gelinkt is aan de haven

©Bron: Nationale Bank van België
Gevalideerde data

Directe tewerkstelling per cluster

In de directe tewerkstelling blijven de maritieme en industriële clusters de grootste. Van deze drie clusters is de maritieme cluster degene die de laatste twee jaar de sterkste groei laat optekenen, hoewel ook de andere twee groeien.

Woonplaats werknemers

Het aantal jobs in de haven neemt toe. In 2018 en 2019 kunnen we zelfs opnieuw spreken van groei. Jobcreatie is een belangrijke economische troef van de haven. Bedrijven in de haven zijn dan weer op zoek naar goede werknemers. Daarom worden er tal inspanningen geleverd om knelpuntberoepen in te vullen en het opleidingsaanbod te verrijken. 

 

Jongeren enthousiasmeren is belangrijk. Uit een imago-onderzoek blijkt dat deze doelgroep minder potentieel ziet in een job in de haven. Nochtans toont onderzoek aan dat er heel wat kansen zijn in de haven voor jong en divers talent. Daar willen we graag aan werken, samen met partners zoals het Havencentrum van de Provincie Antwerpen.

 

©Bron: CEPA

Aantal arbeidsongevallen PC301.01

De veiligheid is een topprioriteit. Elke onderneming in de haven zet hier de schouders onder. Iedereen die in de haven werkt, kan zijn steentje bijdragen. Dit jaar geven Port of Antwerp-Bruges, Voka en MLSO extra aandacht aan de reductie van arbeidsongevallen in het teken van de SDG 3 (veiligheid).

Aantal arbeidsongevallen met werkverlet Port of Antwerp-Bruges

Zowel het aantal arbeidsongevallen, met én zonder verlet, als het aantal verletdagen daalt bij Port of Antwerp-Bruges in 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. 

 

In 2020 halen we een cijfer van 5,33 in de arbeidsongevallenindex ten opzichte van 6,42 in 2019. Deze index geeft het totaal aantal arbeidsongevallen en de ernst ervan weer.

 

In 2020 veranderde Covid-19 heel wat arbeidsomstandigheden waarmee rekening moet gehouden worden bij de interpretatie van deze data:

  • het aantal uren blootstelling was in 2020 hoger dan in 2019 omdat de haven ten allen tijde volledige operationeel is gebleven en er weinig vakantie is opgenomen
  • niet dringende hulp werd uitgesteld, dat  heeft een impact op het aantal dagen verlet
  • er waren veel minder fietsers door telewerk, hierdoor dalen ook het aantal ongevallen tijdens woon-werkverkeer.
©Bron: Port of Antwerp-Bruges & CEPA

Gemiddeld aantal ziektedagen per werknemer Port of Antwerp-Bruges & PC301.01

Deze cijfers volgen algemene maatschappelijke trends. Leeftijd is de belangrijkste invloedsfactor, het optrekken van de pensioenleeftijd heeft een invloed op de cijfers bij PC 301. Daarnaast spelen ook enkele conjuncturele effecten en een toenemend aantal personen in vast dienstverband. Hoe meer tekorten, hoe minder ziek, wat de daling in 2017 bij PC 301 kan verklaren.

©Bron: Nationale Bank van België
Gevalideerde data

Ratio man / vrouw

In de maritieme sector blijft het aantal vrouwen beperkt (21,2 procent). In de industrie werken er zelfs maar 12 procent vrouwen. De haven trekt momenteel vooral mannen aan, maar het aantal vrouwen stijgt de laatste jaren wel licht. Het hoge aantal mannen in de havensector is enerzijds te verklaren door de mannelijke traditie van het paritair comité voor de havenarbeiders (PC 301). Anderzijds trekken technische en operationele functies binnen de havenbedrijven momenteel vooral mannelijke kandidaten aan.