Annual average concentration PM2.5

Jaargemiddelde PM2.5 immissie in 2010.jpg
©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Jaargemiddelde PM2.5 immissie in 2010

Jaargemiddelde PM2.5 immissie in 2019
©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Jaargemiddelde PM2.5 immissie in 2019