Samenleving

De haven van Antwerpen is zich bewust van de impact van haar activiteiten op de omgeving en de omwonenden. De haven speelt een belangrijke economische rol voor de directe omgeving. Heel wat mensen die rondom de haven wonen, zijn er ook werkzaam. Waar nodig en mogelijk worden maatregelen genomen voor het beperken van de impact op milieu, klimaat en natuur. 

Om steeds de vinger aan de pols te houden, stelt het Havenbedrijf regelmatig de vraag aan de omgeving wat ze van ons havengebied vinden. Waar kan het beter? Hoe evolueren we?

 

©Bron: Ipsos reputatiemeting
Gevalideerde data

In 2019 wijzigde het opzet van de belevingsbarometer naar een reputatiemeting. Daarbij bevroegen we niet enkel de directe omgeving, maar heel België. Hierdoor kunnen de resultaten niet 1 op 1 vergeleken worden met vorige rapporteringen. Maar er zijn uiteraard wel enkele belangrijke inhoudelijke conclusies.

 

Uit de resultaten blijkt dat de respondenten voornamelijk akkoord gaan met de stelling dat de haven van Antwerpen een belangrijke rol heeft in de Belgische economie, de bevoorrading van het land en lokale tewerkstelling.

 

Als we specifiek naar de antwoorden van jongeren kijken, zien we minder positieve cijfers op het gebied van tewerkstelling en belang voor Belgische economie. 

Kijken we enkel naar de resultaten van de omliggende gemeenten, dan blijkt dat de haven van Antwerpen voor de lokale gemeenschap goed scoort op de transparantie van een duidelijke visie en doelstellingen, het aanbod van recreatiemogelijkheden, voorloper in innovatie en inzet voor een veilige werkomgeving. 

 

Diverse initiatieven spelen in op het rechtstreekse contact van burgers met ‘hun’ haven, zo is er het belevingscentrum Portopolis en de Havenland-website om de haven te ontdekken.