Twee belangrijke initiatieven dragen bij aan meer biodiversiteit in de haven van Antwerpen: het netwerk van ecologische infrastructuur en het soortenbeschermingsprogramma. 

Netwerk van ecologische infrastructuur

In 2000 ondertekenden Port of Antwerp-Bruges, Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Natuurpunt het charter ‘Antwerpse Haven Natuurlijker’. De partners engageerden zich om een netwerk van ecologische infrastructuur van meer dan 600 hectare te realiseren, zonder afbreuk te doen aan de ontwikkeling en exploitatie van de haven. Dat is 5 procent van de totale oppervlakte van het havengebied. Het ecologische netwerk in de haven omvat kerngebieden, corridors en stapstenen, die samen een duurzaam leefgebied creëren voor 90 beschermde planten- en diersoorten.

 

In 2020 werd binnen het ecologisch infrastructuurnetwerk 695 hectare ontwikkeld. Hiermee behalen we sinds twee jaar de vooropgestelde oppervlakte-doelstellingen. De drie partijen blijven inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van het netwerk door de acties uit het Soortenbeschermingsprogramma uit te voeren.

 

Soortenbeschermingsprogramma

Om de fauna en flora te beschermen werd in 2014 een Soortenbeschermingsprogramma (SBP) opgemaakt, dat als doel heeft om 14 beschermde planten- en diersoorten op een duurzame manier in stand te houden. Het zijn stuk voor stuk soorten die typisch zijn voor de haven, zoals de oeverzwaluw en de rugstreeppad, en beschermde natuur zoals zeldzame orchideeën. De soorten zijn zo gekozen dat ook 76 andere soorten voordeel halen uit de bescherming van de 14 ‘paraplusoorten’.

©Bron: Port of Antwerp-Bruges
Gevalideerde data

Ecologische infrastructuur

©Bron: INBO, Port of Antwerp-Bruges
Gevalideerde data

Biodiversiteit: Overzicht doelsoorten tegenover de instandhoudingsdoelstellingen Linkeroever

Het aantal soorten waarvoor de doelstelling voor 90% gehaald werd is gelijk gebleven in 2020 ten opzichte van de voorgaande jaren. Voor 13 van de 21 soorten wordt de vooropgestelde 90% van de instandhoudingsdoelstellingen niet gehaald. De haven zet haar inspanningen op dit vlak verder.

©Bron: INBO, Port of Antwerp-Bruges
Gevalideerde data

Biodiversiteit: Overzicht doelsoorten tegenover de instandhoudingsdoelstellingen Rechteroever

Op de rechterscheldeoever wordt voor vier van de acht soorten 90% van de doelstellingen gehaald. Voor de andere vier engageert de haven zich tot het inrichten van een kwalitatieve habitat.