Wedstrijdreglement Sustainable Port Award 2023

 1. Doelstelling
 2. Selectiecriteria
 3. De jury
 4. Beoordelingscriteria
 5. Procedure
 6. De prijs
 7. Contact
 8. Algemene bepalingen

1. Doelstelling

Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Maatschappij Linkerscheldeoever, Alfaport Voka en APZI Voka (hierna genoemd, “de Organisator”) reiken voor de vierde keer een duurzaamheidsaward uit aan een duurzaam project in de haven van Antwerpen-Brugge.  

 

De Sustainable Port Award 2023 van Port of Antwerp-Bruges zal uitgereikt worden aan een project dat bijdraagt aan de 5 focus SDG’s die voor de haven van Antwerpen-Brugge belangrijk zijn:

 

2. Selectiecriteria

 • Je bedrijf is actief binnen het havengebied van Antwerpen en/of Zeebrugge óf je project heeft effect op de haven van Antwerpen-Brugge.
 • Je bedrijf startte of realiseerde een duurzaam project dat past binnen de 5 focus-SDG’s.
 • Je project heeft nooit eerder de duurzaamheidsaward gewonnen.
 • Heb je dit project al eens ingediend voor een eerdere editie van de duurzaamheidsaward? Dan kan je je opnieuw kandidaat stellen als het project een link heeft met de 5 focus-SDG’s en er duidelijke vooruitgang kan aangetoond worden in de voorbije 2 jaar. Als je een nieuw project hebt dat je wil indienen, kan dat zonder verdere motivatie.
 • Je dient het project in via het online inschrijvingsformulier ten laatste op 5 december 2022 voor 23:59u.

3. De jury

Dit jaar zullen de projecten beoordeeld worden door 3 partijen: de eindjury, het publiek en de jongeren.  

 

De eindjury wordt samengesteld uit de voorzitter en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges, de klimaatexperts met name vertegenwoordiging van MVO Vlaanderen, The Shift, IAPH, de winnaar van de Sustainability award 2021 en de voorzitter van de jongerenjury.  

 

De voorzitter van de eindjury is Jos Delbeke, EIB Climate Chair -School of Transnational Governance, European University Institute. De voorzitter van de eindjury wordt bijgestaan door een coördinator (Dorien Van Cauteren, Port of Antwerp-Bruges, niet stemgerechtigd) en een secretaris (Sofie Coppens, Adviseur milieu & duurzaamheid Alfaport Voka, niet stemgerechtigd). 

  

De jongerenjury bestaat uit vertegenwoordigers van diverse hogescholen en universiteiten zoals Antwerp Management School, Vlerick Business School, Katholieke Universiteit Leuven, Vives Hogeschool, ... De voorzitter van de jongerenjury is The Shift/The Young Challengers. 

4. Beoordelingscriteria

De eindjury zal elk project beoordelen aan de hand van volgende criteria: 

 • De mate waarin je project lokaal bijdraagt aan SDG 3, SDG 8, SDG 9, SDG 11 en/of SDG 13 van de Verenigde Naties. /20
 • De mate waarin je bedrijf duurzaamheid doortrekt naar de dagelijkse werking. /20
 • De mate waarin je project motiverend en inspirerend is voor anderen. /20
 • De mate waarin je voor de realisatie van het project samenwerkt met andere partners (SDG 17). /20

 

De eindjury geeft extra waardering voor volgende criteria: 

 • De mate waarin een project getuigt van innovatie en creativiteit. /10
 • De mate waarin je project opschaalbaar en herhaalbaar is. /10

5. Procedure

 • De open oproep voor het indienen van projecten loopt van 10 november tot en met 5 december 2022 om 23:59u.
 • Het indienen gebeurt door het bedrijf zelf of door nominatie.
 • De stuurgroep bekijkt welke projecten er weerhouden zijn op basis van de selectiecriteria (zie punt 2).
 • Daarna beoordeelt de eindjury alle weerhouden projecten. De eindjury geeft de projecten een score op basis van de beoordelingscriteria.
 • De eindjury maakt projecten met de hoogste score bekend op 15 februari 2023. Bij een ex aequo gaan beide projecten met gelijke score door naar de stemronde.
 • De stemronde bestaat uit een publieksstemming en een jongerenstemming.
 • De publieksstemming wordt online georganiseerd, van 15 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 om 23:59u.
 • De jongerenstemming wordt georganiseerd binnen de betrokken universiteiten en hogescholen. De jongerenjury schuift hun voorkeurskandidaat voor op basis van deze jongerenstemming.
 • Het winnende project is gebaseerd op de beslissing van zowel de eindjury, de jongerenjury als de publieke stemming. Bij een ex aequo is de stem van de eindjury doorslaggevend.
 • De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de Sustainable Port Award 2023 volgt op 5 mei 2023.

6. De prijs

De winnaar ontvangt:

 • een ereplaats op de 'Port of Antwerp-Bruges Sustainability Walk' op het Zaha Hadidplein te Antwerpen en op een nog te bepalen locatie te Zeebrugge door middel van een speciaal ontworpen plaat. Het winnende bedrijf ontvangt ook een duplicaat;
 • een filmpje over het project (samen met de andere genomineerden uit de eerste ronde);
 • een duurzame beloning voor alle medewerkers van de betrokken vestiging;
 • een plaats in de eindjury van de volgende Sustainability Award.

8. Algemene bepalingen

 • Laattijdige, onvolledige en/of niet-reglementaire inschrijvingen worden niet weerhouden. In geval van misbruik, misleiding of bedrog gepleegd door een deelnemer in het kader van deze award, behoudt de Organisator zich het recht voor de betrokken inschrijver zonder meer uit te sluiten.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde de inschrijvingsperiode en/of uitreiking van de award uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties (zoals in De Tijd/Mediafin) door de Organisator, in verband met deze award, maken deel uit van dit reglement. Tegen de beslissingen van de Organisator is geen verhaal mogelijk.
 • De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de inschrijving voor of uitreiking van de award.
 • Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderhavig reglement zonder enig voorbehoud. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht. Alleen de rechtbank van Antwerpen is bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit reglement.
 • De winnaar kan de prijs in geen geval, noch volledig noch gedeeltelijk, voor zijn waarde in geld of voor een andere prijs omruilen.