“De toekomst van de scheepvaart kleurt groen”

Als je spreekt over een duurzame haven, kan je niet voorbij de scheepvaartsector. Niet alleen omdat scheepvaart transport een cruciale rol speelt in de economische en operationele werking van de haven van Antwerpen. Maar ook omdat de vergroening van de scheepvaart een bron van inspiratie is voor alle logistieke partners. Hoe duurzaam gaat de scheepvaartsector te werk? Wat brengt de toekomst van deze sector om het klimaat te beschermen? Laat je inspireren door een pionier in het organiseren van duurzame initiatieven in de scheepvaart: CMA CGM.

Kennismaking met rederij CMA CGM

CMA CGM is een wereldwijde rederij met een hoofdzetel in Marseille. Het bedrijf is vooral bekend om zijn maritieme diensten, maar heeft ook de expertise in logistiek en luchtvaart. “Ship any type of goods, anywhere in the world”, dat is de leuze. Maar wat CMA CGM zo bijzonder maakt, is de duurzame aanpak. Van meet af aan zet de onderneming zich in om zo duurzaam mogelijk te werken. Vooral wanneer het om zijn core business gaat: scheepvaart en transport oplossingen bieden. De rederij onderscheidt zich door bewuste keuzes te maken, duurzame keuzes.

“Alle medewerkers van CMA CGM zijn trots om een steentje bij te dragen aan de duurzame initiatieven die onze CEO heeft opgezet. Dat collectief bewustzijn maakt onze job relevant, vinden we”, zegt Maarten Voetelink, Director ILS voor CMA CGM Benelux.

Leading by example

Maarten is bij CMA CGM een visionaire leider, die niet alleen vanuit een persoonlijke motivatie gedreven is om het klimaat een duwtje in de rug te geven, maar ook steevast staat achter het innovatief en klimaatvriendelijk DNA van zijn werkgever. Maarten Voetelink werkte meer dan 12 jaar voor Vessel operations en is doorgegroeid tot directeur van de intermodale activiteiten. Hij neemt daarnaast als directielid de coördinerende rol op zich om duurzame operationele initiatieven uit te werken.

Directieleden, die pleiten voor een duurzame scheepvaart, een duurzame onderneming en een duurzame bedrijfscultuur, motiveren onze mensen. De medewerkers zijn geïnspireerd en voelen zich betrokken bij een nobel doel.

Maarten VoetelinkDirector ILS voor CMA CGM Benelux
Enkel te gebruiken voor interviews in sustainability trend report

Een duurzaam principe

Als grote rederij gaf CMA CGM een duidelijk signaal in een coalitie voor nieuwe energie. De rederij kondigde als eerste grote speler aan dat ze nooit langs de noordpool zouden varen. Met de opwarming van de aarde en het smelten van de ijskappen als absolute bezorgdheid, was de beslissing snel gemaakt.

“We zijn met z’n allen bezig met klimaat en hoe we meer duurzame energie kunnen opwekken. Varen langs de noordpool staat haaks op onze principes. Eigenlijk is de weg korter, dus zou je minder uitstoten, maar de milieurisico’s zijn te groot”, pleit Maarten.

Deze beslissing was geen evidentie op economisch vlak. Maar de scheepvaartactiviteiten hebben een behoorlijke impact op de ecosystemen in Noord-Rusland en het noorden van Scandinavië. “Soms is het belangrijker om signalen te geven dan economische groei te stimuleren”, zegt Maarten. “Het zijn statements waarmee we op hoger niveau laten zien waar we naartoe willen.”

“We geven ons geen label ‘duurzaamheid’ vanuit marketing oogpunt. Nee, we geloven ook echt in een betere duurzame wereld”, aldus Maarten. Het realiseren van een betere toekomst vraagt tastbare projecten, zoals de opkomst LNG transport.

LNG transport

Er zijn wereldwijde richtlijnen om de CO2-emissies te beperken. Als duurzame speler wil CMA CGM zich graag houden aan deze regels. Maar wat zijn de mogelijkheden in het verschepen van goederen?

  • Een normale vrachtschip verbruikt veel stookolie en is behoorlijk vervuilend. Het stoot naast CO2 ook zwavel uit. Geen klimaatvriendelijke optie.
  • Het is mogelijk om zwavelarme stookolie te gebruiken, maar dan verbrand je nog steeds zware stookolie met veel CO2-uitstoot tot gevolg.
  • Het is een optie om zwavel op te vangen, maar waar moet je daar dan mee blijven?
  • LNG inschakelen als scheepsbrandstof is een alternatief.

De meerwaarde van LNG

Door aardgas af te koelen tot -162 ° Celsius krijg je een vloeistof met een volume dat 600 keer kleiner is. Daardoor is LNG gemakkelijk en goedkoper te verschepen is en voor veel minder CO2-uitstoot zorgt.

CMA CGM heeft bovendien toegankelijke bronnen om LNG te tanken. Internationale langetermijnafspraken garanderen een duurzame LNG-bevoorrading. “Er varen momenteel 13 LNG-schepen op lange afstanden. Rekeninghoudend met de levensduur van de schepen die op fossiele brandstof vragen (ongeveer 20 jaar), zijn we langzaam de transitite aan het doormaken naar een duurzame scheepvaart. Wij kijken ook verder naar mogelijkheden zoals bio-marine fuel om ook schonere te varen op schepen die door fossiele brandstof worden aangedreven” - Maarten

In cijfers

  • LNG zorgt ook voor een besparing van 99% in zwavelemissies en een reductie van 91% stikstofgassen
  • Er varen 13 CMA/CGM LNG-schepen (voornamelijk tussen Azië, Europa en Noord-Amerika)
  • Er zijn nog eens 27 LNG-schepen in bestelling
  • LNG-schepen stoten 20% minder CO2 uit in vergelijking met schepen op fossiele brandstoffen
Reductie stikstofgassen
Aangekochte foto - kan gebruikt worden op kanalen PoA. Niet delen met derden.

In samenwerking met Total

Total is een LNG-pionier met meer dan 50 jaar ervaring. Ze breidt het gebruik van LNG uit als transportbrandstof voor vrachtwagens en schepen. De economische en ecologische winst in vergelijking met diesel en stookolie is groot. CMA CGM bundelde de krachten met deze LNG-expert om stappen te zetten richting een duurzamere rederij en dus ook een duurzamere scheepvaart

“We maken heel duidelijk aan onze klanten dat je via CMA CGM volledig groen kan transporteren. Zowel voor, na en tijdens het transport bieden we onze klanten oplossingen aan die duurzamer zijn.”

Blijvend research naar een duurzame toekomst

CMA CGM voert onderzoek naar oplossingen op lange termijn. “Sommige ecologische oplossingen kan je vandaag al aanbieden, sommige pas volgend jaar, andere pas over tien jaar. In een rederij moet we rekening houden met de levensduur van de schepen (20 à 30 jaar). Het belangrijkste voor ons is dat we de vinger aan de pols houden en blijven onderzoeken. Eens we klaar zijn om de sprong te maken, zijn we goed voorbereid.”

Marine BioFuel test met GoodShipping en IKEA

De markt heeft vandaag interesse in groene oplossingen. Er is ook meer bewustzijn over wie je kan aanspreken over groene oplossingen. CMA CGM staat uiteraard op de radar in de transportsector. Zo klopte Ikea aan bij CMA CGM om een Marine BioFuel te testen.

Tijdens de proef werd duurzame biobrandstofolie gebruikt in een mengsel met conventionele fossiele scheepsbrandstoffen om een ​​schip aan te drijven. De aanvraag leverde positieve resultaten op, wat de technische compatibiliteit van duurzame mariene biobrandstoffen aantoont.

Meer weten

The Energy Observer

De organisatie stelt zich dagelijks de vragen: wat kunnen we nog doen? Welke stappen kunnen we nog nemen? Uit die nieuwsgierige mindset kwam het idee om The Energy Observer als project op te zetten. Het op-water-gedreven-schip wordt nauwgezet opgevolgd door Research en Development. De uitkomst van dit project kan een enorme positieve impact het het klimaat teweeg brengen.

Energy observer meert aan in Antwerpen
Momenteel loopt er ook onderzoek naar waterstof als potentiële energiedrager, maar daar zijn voorlopig nog geen doorbraken om de scheepvaart aan enorme hoeveelheden groene energie te beleveren.

Elk initiatief maakt een verschil

Neighborhood clean ups

Op regelmatige basis neemt Maarten het heft in eigen handen. Hij legt met enkele enthousiastelingen een parcours af doorheen de haven van Antwerpen om zwerfvuil op te ruimen in de omgeving.

“Duurzaamheid mag geen verplichting zijn”, zegt Maarten. “Een neighbourhood clean-up is zo’n voorbeeld. Meerdere mensen bij CMA CGM namen gewoon zelf de schep op en lieten weten aan andere collega’s dat we onder de middag wat zouden opruimen in de buurt. In een mum van tijd hadden we nog meer groene ambassadeurs warm gemaakt om ons te vergezellen. Dat geeft me behoorlijk veel voldoening.”

Ook dat verdient een pluim!