Zwerfvuil zien we liever niet in de haven van Antwerpen. Jammer genoeg kunnen we vervuiling niet volledig vermijden. We werken hard aan manieren om afval op te halen en aan een methodiek om informatie te verzamelen over locaties waar veel afval gevonden wordt. Zo kunnen we beter inzetten op bewustwording, preventieve oplossingen, opruimacties en innovaties.

Zwerfvuil

De haven van Antwerpen is een uitgestrekt gebied met tallozen wegen, fietspaden, sluiscomplexen, bruggen, bermen, … Hou dit maar eens proper! 

Welke acties ondernemen we hiervoor?

  • De haventornado’s - een sociaal tewerkstellingsproject - ruimen dagelijks zwerfvuil en onkruid. 
  • Port of Antwerp-Bruges neemt gerichte maatregelen tegen zwerfvuil aan hotspots waar veel afval bij elkaar komt. Zo zijn er zwerfvuilcampagnes om truckers te sensibiliseren en worden er chemische toiletten en vuilnisbakken voorzien. 
  • Tijdens de jaarlijkse Port Cleanup ruimen burgers en verschillende bedrijven in de haven samen zwerfvuil op in natuurreservaat Galgeschoor. In 2019 namen ongeveer 400 mensen deel. Door corona kon de sensibiliseringsactie in 2020 niet doorgaan. Bedrijven organiseren ook zelf opruimacties op en rond hun bedrijventerreinen.
  • Een “Plastic Challenge” werd gelanceerd om innovatieve oplossingen te sprokkelen voor de historische vervuiling van het Antwerpse natuurgebied Galgeschoor met kleine kunststof pellets. Uit meer dan 50 inzendingen kwam Envisan (Jan De Nul) met zijn Nul-o-Plastic als winnaar uit de bus. Voor hun ontwerp vertrok het bedrijf van het uitgangspunt van een grote, manoeuvreerbare stofzuiger. Tijdens de World Clean-up Day 2020 heeft de Nul-o-Plastic zijn eerste tests goed doorstaan. 
  • Om de netheid van het havengebied in kaart te brengen, ontwikkelen we een netheidsindex 2.0. Zo kunnen we gerichter onderhoud uitvoeren.
  • De haven van Antwerpen tekende als eerste Europese haven het “Operation Clean Sweep-charter”. Het charter werd vertaald in een actieplan om het verlies van kunststof pellets op bedrijfssites in de haven van Antwerpen tegen te gaan. In het najaar van 2021 publiceren we de resultaten van de verschillende acties. 
©Bron: Havenbedrijf Antwerpen
Gevalideerde data

Drijfvuil

Paletten, koelkasten, tractorbanden, scheepstouwen, fietswrakken, … Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt in het water. De bemanning van vuilophaalboot ‘Condor’ gaat op pad om zwerfvuil en sluikstort uit het water van de haven te vissen.


De laatste jaren schommelt de hoeveelheid ingezameld drijfafval, afhankelijk van hoe frequent de Condor uitvaart. In 2020 werd aanzienlijk minder drijfvuil opgehaald. Dat is logisch: Condor kon minder frequent uitvaren omwille van corona.

'Patje Plastic’ vist plastic uit het Doeldok

In het Doeldok ligt plasticvanger ‘Patje Plastic’. De installatie bestaat uit een drijvende arm van 100 meter lang en 1,5 meter diep, die drijfvuil naar een grote afvalbak duwt zodat het niet meer verder kan verspreiden. Daar scheidt een reeks filters het grotere van het kleinere afval. Buikje vol? Een kraanwagen hijst de bakken op en brengt het afval weg. ‘Patje Plastic’ werkt op wind-, golf-, en zwaartekracht.