De haven van Antwerpen heeft een zeer gunstige locatie. Ze is diep landinwaarts gelegen en heeft een uitstekende connectie met de internationale scheepvaart. Maar onder mobiliteit verstaan we meer. Zo biedt de haven tal van vervoersmogelijkheden om zowel goederen als personen via alternatieve manieren te transporteren.

Personenvervoer

We blijven streven naar een goed evenwicht in de mobiliteit van en de verschillende transportmiddelen voor omwonenden, bezoekers en werknemers. 

 

We maken van de (elektrische) fiets, door de combinatie met de fietsbus en DeWaterbus, een aantrekkelijk en betrouwbaar alternatief. Daarnaast zetten we in op verschillende vormen van gemeenschappelijk vervoer.


Om de veiligheid en het comfort van fietsers verder te verhogen, investeren we naast de 200 km bestaande fietspaden die we reeds hebben, 40 miljoen euro in fietspaden. De ambitie? Een fietspad tot aan elk bedrijf in de haven.

Lees er hier meer over
©Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Personenvervoer: aantal gebruikers DeWaterbus

2020 kende een daling in het totaal aantal gebruikers van DeWaterbus, omdatv. toeristen niet toegelaten werden op DeWaterbus. Kijken we echter enkel naar het woon-werkverkeer, dan zijn deze aantallen zelfs gestegen tijdens het afgelopen corona-jaar. Dit is atypisch voor 2020 cijfers van openbaar vervoer, en beklemtoont nogmaals het succes van DeWaterbus.

©Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Personenvervoer: aantal gebruikers fietsbus

Ondanks de COVID-19-crisis presteerde de Fietsbus enorm sterk. In 2020 werd zelfs een nieuw maandrecord gevestigd met maar liefst 13.499 pendelaars in de maand september. Een mooi resultaat dus voor een vervoersmiddel dat enkel voor woon-werkverkeer wordt ingezet.

Goederenvervoer

Voor alle producten is er een snelle en efficiënte oplossing voor transport tussen de haven van Antwerpen en het Europese achterland. Zo vind je er verschillende vervoersmogelijkheden die bovendien combineerbaar zijn: shortsea, binnenvaart, spoor, wegtransport en pijpleidingen. Om snel en efficiënt transport te garanderen focust Port of Antwerp-Bruges op een duurzame organisatie van het goederenvervoer naar, van en in de haven. De haven van Antwerpen wil tegen 2030 een modal shift realiseren, van wegvervoer naar modi die de wegen minder belasten. Met een modal shift ten voordele van onder andere spoor, binnenvaart en pijpleidingen vermijden we toenemende congestie op de weg. 

 

De verdere uitbreiding van de nachtlogistiek is een van de oplossingen om pieken in het transport van containers op terminals en over de weg op te vangen. Port of Antwerp-Bruges moedigt ook de partijen in het achterland aan om de nachtopening in te voeren en maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die in het havengebied zijn gecreëerd. 

©Bron: Havenbedrijf Antwerpen
Gevalideerde data

Modal split containervervoer 2020

©Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Modal split containervervoer 2030

Voor containervervoer zetten we verder in op de modal split. We zien een mooie evolutie sinds 2006 waarbij 63% van het transport nog via vrachtwagens verliep, vandaag is dat gedaald naar 58%. De binnenvaart heeft al een mooi aandeel in de modal split.

De ambitie voor 2030? We zetten verder in op het spoor, dat aandeel willen we verdubbelen. We streven naar en een daling van 20% bij het vrachtvervoer, van 63% naar 43%.

 

Volume per spoor

Data volgt snel

Totaal vervoerd volume door pijpleidingen

Data volgt snel