Jaargemiddelde stikstofdioxiden NO2

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij