Energie & klimaat

Groene energie en klimaat gaan hand in hand. De haven wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Via het Transitiefonds stimuleert het Havenbedrijf ook de uitrol van innovaties inzake de verduurzaming en besparing van energie. De ondersteuning van Azteq (zonnespiegels) en QPinch (opwaardering proceswarmte) zijn hier succesvolle voorbeelden van.

Dat merk je ook aan verschillende initiatieven op vlak van energieproductie die ondertussen genomen werden: 

  • De haven van Antwerpen huisvest het grootste windpark op het vasteland in België;
  • Op rechteroever bouwt VLEEMO 4 nieuwe windturbines. Daarmee halen we de kaap van 200 MW vermogen. Ook wordt er één bestaande VLEEMO-turbine vervangen door een nieuwer model
  • Op linkeroever bouwen we zes gebouwen op windenergie en stroom.
  • De Antwerpse inwoners kunnen via de coöperatie ‘Wind voor “A’ participeren in het VLEEMO-project én ook de opgewekte stroom afnemen. 

Naast deze concrete plannen zijn er nog verschillende locaties die in aanmerking komen voor de uitbreiding van het windpark. Bovendien sluiten bedrijven zoals Covestro een Power Purchase Agreement (PPA's ofte stroomafnameovereenkomst)  af met energieleveranciers om hernieuwbare energie te kunnen gebruiken op hun site. Zo zal 45% van het elektriciteitsverbruik van Covestro Antwerpen gedekt zijn door zo'n PPA en afkomstig van een windpark buiten het havengebied (goed voor een capaciteit van bijna 40 MW).

 

©Bron: Fluvius
Gevalideerde data

Hernieuwbare energie per productiebron

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
Gevalideerde data

CO2-emissie per sector

De rapportering

Emissiedata worden nu integraal via de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) aangeleverd. De VMM doet officiële rapportering over het Vlaamse grondgebied volgens de Europese IPCC standaard. Dat heeft het voordeel van eenduidige, betrouwbare data die in lijn liggen met andere rapportages voor Vlaanderen, België en Europa.

Speciaal voor het havengebied rapporteert de VMM over onze geografische toegewezen CO2-emissies.

Op dit moment rapporteren we enkel de CO2-emissies en geen andere broeikasgassen (eenheid is dus kton CO2 en niet kton CO2-eq zoals vorige jaren). Gegevens over de andere broeikasgasemissies zullen in het najaar beschikbaar gesteld worden. Hou de website in de gaten voor updates. 

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
Gevalideerde data

CO2-emissie industrie tegenover de productie-index

De resultaten

De totale directe CO2-emissie van energie, olieraffinage, op- en overslag en transport in de haven van Antwerpen was in 2019 ongeveer 16 miljoen ton. De haven blijft verantwoordelijk voor 16% van de Belgische CO2-uitstoot.

De meeste emissies in de haven van Antwerpen worden uitgestoten onder het ETS-systeem. Dit wordt op Europees niveau bekeken. Binnen het Europese emissiehandelssysteem heeft het geen belang waar in de EU de CO2 wordt uitgestoten. De ETS-sector zit op schema.

 

 

Innovatieve zuivering van procesgassen

Een van de vele initiatieven om de broeikasgassen binnen het Antwerpse havengebied te doen dalen is het project van LANXESS met hun innovatieve zuivering van procesgassen. Dit project dong mee naar de 3e Sustainability Award.

LANXESS realiseert door middel van een speciale installatie een vermindering van de emissies van lachgas (N2O) met minstens 500 ton per jaar en van stikfstofoxides (NOx) met 1200 ton per jaar. Deze stoffen komen vrij bij productieprocessen en kunnen schadelijk zijn voor het klimaat. Het project op de site in Lillo vormt een belangrijk onderdeel van de doelstelling van LANXESS om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.