Beveiliging

De haven van Antwerpen is enorm uitgestrekt. Beveiliging en veiligheid zijn daarom een uitdaging die zeer ernstig wordt genomen. 

Slimme technologieën bewijzen hun nut in de haven. Een ‘digital twin’ van de haven, een performant 5G-netwerk, autonome drones of slimme camera’s voor inspectie of olievlekdetectie, Port of Antwerp-Bruges test ze volop. Met de hulp van deze innovaties streeft Port of Antwerp-Bruges er naar om de haven volledig vanop afstand te controleren en te beheren.

 

Om het grote en complexe havengebied nog veiliger, efficiënter en slimmer te maken, bouwt Port of Antwerp-Bruges met verschillende partners aan een netwerk van bemande en autonoom vliegende drones. De drones doen dienst bij de inspectie van infrastructuur, bewaking en monitoring, incidentmanagement, ligplaatsbeheer en olievlek- of drijfvuildetectie.

 

Meer dan 600 camera’s houden een oogje in het zeil in de haven van Antwerpen. Deze slimme camera's herkennen objecten dankzij de computer vision technologie. Dat maakt onderhoud en inspectie van bruggen, sluizen en kaaimuren eenvoudiger. De camera's kunnen ook het vrachtverkeer in de haven meten en verhogen de algemene veiligheid.

 

5G zal in de toekomst een belangrijke schakel vormen in het digitaal zenuwstelsel van de haven van Antwerpen. Bijvoorbeeld om beelden en data van drones en camera’s in real-time door te sturen en te verwerken.

 

©Source: Port of Antwerp-Bruges

Aantal incidentmeldingen

Security alerts

The federal Waterway Police's alert system, along with the Harbourmaster's Office system, received 224 security alerts in 2018. These alerts involve security breaches and non-urgent, suspicious situations, such as the presence of drones, damage to enclosures and suspicious behaviour. The number of alerts fell by 25 percent in 2018 compared to 2016. The services involved will investigate the alerts and then tighten security procedures based on this.

 

Security network

The port of Antwerp has a security network in which public and private partners collaborate closely:

Police, customs, State Security, federal emergency planning service, disaster co-ordinators, fire brigade, port facility security officers, safety managers, CEPA (the employers' organisation for dockers) and other stakeholders. The security measures and intensive collaboration make the port less vulnerable to situations that could put employees and local residents in danger.

 

©Bron: Port of Antwerp-Bruges

Aantal geregistreerde olie-incidenten

In 2020 werden 41 meldingen gemaakt van olie-incidenten, waarvan  26 met een gekende veroorzaker. Dit zijn minder meldingen, wat te maken heeft met het mindere aantal scheepsaanlopen van dat jaar. De hoofdoorzaak zijn incidenten bij laad- en losoperaties. Andere incidenten komen voor bij bunkeroperaties of na overvloedige regenval (waarbij olie vanuit rioleringen in de dokken terechtkomt), bij historische bodemverontreiniging die via het grondwater in het dokwater terechtkomt, bij lekkage aan schepen of installaties en door een gebrek aan voorzorgsmaatregelen bij havengebruikers. In 2020 bedroeg het totale kostenplaatje voor de interventies als gevolg van olieincidenten 1.116.917 euro. In 2015 werd een externe dienstverlener aangeduid om olievervuilingen op een gepaste en waar mogelijk ecologische manier op te ruimen. Elke twee weken na kleine incidenten of meteen na een groot incident wordt er een evaluatie opgestart met betrokkenen. De incidentencoördinatoren van Port of Antwerp-Bruges zijn 24/7 oproepbaar om zowel de eigen organisatie als de (publieke) hulpdiensten te ondersteunen bij incidenten.

Grafiek oorzaken onbekende en bekende veroorzaker olie-incidenten volgt later.

 

©Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Kosten olie-incidenten