“Onze modal shift haalt elk jaar 7000 vrachtwagens van de weg”

De haven van Antwerpen ligt op een knooppunt van internationale verbindingen over weg, water en spoor. Maar de congestie van het wegtransport ondermijnt de bereikbaarheid voor personenvervoer en goederenlogistiek. Elke dag werken bedrijven in en rond de haven aan oplossingen om de mobiliteit vlotter en duurzamer te laten verlopen. Eén van de vele succesverhalen van de modal shift is de samenwerking tussen transport- en logistiekbedrijf Van Moer Logistics en Umicore, pionier in het ontwikkelen van technologie voor duurzame materiaal en de recyclage ervan. 

Dankzij de modal shift heeft Van Moer Logistics een wereld van verandering teweeg gebracht in de samenwerking met Umicore. Hoe? Door transparant krachten en expertises in de trade flow te bundelen. Ontdek in dit artikel hoe ook jouw organisatie de vruchten kan plukken van een modal shift.  
 

Enkel te gebruiken voor interviews in sustainability trend report

Van Moer Logistics: transport en logistiek

Het startte voor Jo Van Moer in 1990 met één vrachtwagen. De zaakvoerder en transporteur in hart en nieren besefte snel dat transport enkel via wegen een belemmering vormt. “Het wegverkeer rijdt zich letterlijk en figuurlijk vast. Logistiek en transport hoort niet enkel via wegen te verlopen”, zegt Jo Van Moer overtuigd. Hij voegde de daad bij het woord en zette van meet af aan in op spoorterminals en logistiek via binnenvaart. Eens Van Moer Logistics zich ook vestigde op Linkeroever, breidde het logistiek netwerk verder uit. Zijn visie werkt. De nood aan de diensten van Van Moer Logistics in de haven van Antwerpen zijn groot. Bedrijven springen in grote aantallen op de kar. 

Van Moer Logistics is ook een expert voor het reinigen en herstellen van tankcontainers. “We hebben veel klanten in de chemische sector die nood hadden aan deze dienst. We zijn voor hen een one-stop-shop partner”, haalt Jo aan.

 

Enkele cijfers ter illustratie

 • 1450 werknemers
 • 500 vrachtwagens waarvan 37 LNG trucks
 • 1 waterstof truck in test met DualFuel technologie
 • 600 000 containers verplaatst in 2020
  600.00 TEU waarvan 53% via de binnenvaart
  47% via wegtransport waarvan 7000 vrachtwagens minder
 • 450 000 m2 magazijnen 
 • Tonnen goesting om te blijven groeien

  Na de aankoop van de terminal in Vilvoorde, ging de samenwerking met Umicore van start.
Enkel te gebruiken voor interviews in sustainability trend report

“Omdat we bijna dagelijks langs Umicore varen, richting Vilvoorde, was een samenwerking haast evident. Umicore had een hoog aantal lege containers in circulatie. Niet interessant voor efficiëntie en duurzaamheid. Daar weten wij uiteraard raad mee. De eerste stappen voor een modal shift werden gezet.”

Umicore: een slimme en duurzame supply chain

Hoe kan een supply chain doeltreffender en vlotter verlopen? Dat is een vraag die Umicore voor haar klanten beantwoordt. Duurzaam transporteren gaat verder dan goederen brengen van a naar b. Er komt heel wat analyse bij kijken. Verschillende pijlers bepalen de juiste aanpak. Kostprijs, vlotheid en de impact op het milieu worden afgewogen bij elke analyse. 

“We zetten vooral in op efficiëntie”, zegt Elsje Verdoodt verantwoordelijk voor transport en trade compliance bij Umicore. “Het mag nog zo goedkoop zijn, als de goederen weken op zich laten wachten, heeft de voordelige transportprijs geen enkel gewicht. Alles moet kloppen. Ook het klimaat bepaalt de beslissing.” 

Umicore was op zoek naar een duurzame aanpak, dat wil zeggen met aandacht voor zowel sociale, economische als ecologisch aspecten. Kostprijs en efficiëntie blijven belangrijk, maar vaak kan ook een voordeel op ecologisch vlak gerealiseerd worden zoals minder CO2-uitstoot. Er was nood aan een creatieve manier om te transporteren. Zo kwam de combinatie van de importstroom, de import trade flow, van Umicore met exportstroom van klanten Van Moer Logistics tot stand. Dat is in een notendop de opzet van het modal shift model bij Van Moer Logistics en Umicore. 

“We vonden dankzij de berekening van Van Moer Logistics een mogelijkheid om de modal shift ook financieel haalbaar te maken. Een binnenvaartschip haalt meerdere containers tegelijk op in de haven en levert deze af op onze kade, zo moeten de trucks niet één voor één langs de terminal rijden en aanschuiven aan de ingang van onze fabriek”, aldus Elsje.

 

We zetten vooral in op efficiëntie. Het mag nog zo goedkoop zijn, als de goederen weken op zich laten wachten, heeft de voordelige transportprijs geen enkel gewicht. Alles moet kloppen. Ook het klimaat bepaalt de beslissing.

Elsje Verdoodt Verantwoordelijk voor transport en trade compliance bij Umicore
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Transport via spoor of binnenvaart, een logische zet

Het wegverkeer rond de haven van Antwerpen gaat niet altijd vlot. Dat kan elke automobilist of vrachtwagenchauffeur, die geregeld langs de ring van Antwerpen passeert, bevestigen. Voor en achter de Kennedytunnel staan vrachtwagens uren stil. Dat is niet interessant vanuit een economisch perspectief en het is al zeker niet klimaatvriendelijk. Jo Van Moer handelt vanuit een persoonlijke missie. “Elke vrachtwagen die ik van de weg kan halen, zal ik er ook afhalen”, zegt hij vol overtuiging. “De wielen gaan altijd blijven bestaan, maar er zijn ook andere manier om te transporteren. Slimmer, sneller en milieuvriendelijker.”

Via spoor en binnenvaart zijn er bijvoorbeeld. Zo transporteerde Van Moer in 2020 meer dan 600.000 TEU, waarvan 53% via de binnenvaart. Daardoor bespaarde de logistieke speler al meer dan 7000 vrachtwagenritten. Indrukwekkende cijfers, niet?

Transport via spoor of binnenvaart combineren met een partnership, maakt het plaatje helemaal af. De modal shift is een 360° benadering om logistiek en transport langs de haven te vereenvoudigen en groener te maken. 

Met dank aan Dennie Lockefeer

Jo van Moer spreekt nog met veel lof over een van de overtuigde visionairs van de modal shift: wijlen Dennie Lockefeer. Als schipper kwam hij uit een binnenvaartfamilie. De pionier werkte zich in de kijker bij DP World en besloot later om Van Moer Logistics te ondersteunen in een missie om duurzamer te transporteren via de binnenvaart. Hij legde de eerste contacten met Umicore en zette de eerste stappen naar deze samenwerking. 

Als dankgebaar richtte Jo en zijn team een leerstoel aan de Universiteit van Antwerpen op in naam van Dennie Lockefeer. Het initiatief geeft ondersteuning in de binnenvaartsector en bij innovatieve concepten voor de binnenvaart.

Enkel te gebruiken voor interviews in sustainability trend report

De remming op de intermodale ambities

Al meer dan 20 jaar werken Van Moer Logistics en Umicore aan een duurzame toekomst en sinds 2014 doen ze dat samen. Maar zoals elk succesverhaal kent ook deze samenwerking onverwachte uitdagingen. Jo en Elsje zien een struikelblok in de betrouwbaarheid van de deep-sea terminals in de haven. “Voor import kunnen we wat vertraging tolereren, maar we kunnen onze export nog niet via dezelfde intermodale weg transporteren. Het is nog niet betrouwbaar genoeg.”, zegt Elsje Verdoodt. Met andere woorden: soms verliezen binnenvaartschepen kostbare tijd omdat ze niet onmiddellijk terecht kunnen aan de deep-sea terminals in Antwerpen om hun lading af te zetten.  

“Het ligt niet enkel aan de terminal operator. Er zijn meerdere factoren die voor deze wachttijden zorgen. De oplossing ligt niet voor het grijpen”, haalt Jo Van Moer aan. En daar probeert Van Moer Logistics met de leerstoel Dennie Lockefeer om met alle betrokken partijen en stakeholder een oplossing te vinden.
 

Modal shift Van Moer Logistics- Umicore 2.0

Jo van Moer heeft een duidelijke toekomstvisie. Hij wil blijven werken aan het intermodaal verhaal. Hij weet ook precies hoe er nog meer succes kan uitkomen.

Als bedrijven in de haven van Antwerpen hun SAP (Systems Applications and Products in dataverwerking) delen en transparant willen zijn in hun shipping info, kan Van Moer Logistics perfect inschatten waar er opportuniteiten liggen. Bedrijven zijn echter niet altijd happig om die data te delen. Degene die dat wel doen, plukken er de vruchten van. 

Data bundelen van de binnenvaart, de transporteurs en de terminals zorgt voor inzichten die voor een vlotte logistiek zorgen en efficiënt transport. In het netwerk van logistieke partijen en transporteurs leeft er nog een mentale schrik om EDI linken te delen. Dat is een gemiste kans. 

“We begrijpen natuurlijk dat die informatie heilig is”, zegt Jo, “maar we kunnen de modal shift pas naar een ander niveau tillen als ook de volumes omhoog gaan en nog meer bedrijven zich connecteren.”

“Alle mogelijkheden die er zijn op vlak van digitaliseren moeten onderzocht worden”, bevestigt Elsje. Want ook voor hun eigen supply chain zijn ze op zoek naar transparantie. 
 

Enkel te gebruiken voor interviews in sustainability trend report

Responsible sourcing van Umicore, een ethische aanpak

Wouter Ghyoot, verantwoordelijk voor het team duurzaamheid bij Umicore, belicht een andere hoek van de onderneming. Want naast het vereenvoudigen van een supply chain koopt Umicore veel goederen aan die moeten voldoen aan wetgeving (zoals conflictmineralen) of aan criteria die Umicore stelt omtrent ethisch verantwoord aankopen (zoals voor batterijmaterialen). 
 

Een bewuste vinger aan de pols

Bij Umicore leeft sinds de jaren 1990 al het besef dat ze hun activiteiten anders willen invullen. De inzichten in de risico's zijn doorheen de jaren geëvolueerd. Maar op elk moment blijft het moreel kompas een leidend principe. 

 • Zo gaat Umicore partnerships aan om ter plaatse te controleren of er geen kinderarbeid aanwezig is bij het ontginnen van de grondstoffen. 
 • Fair trade handel voeren is de enige optie. 
 • De partners moeten op zich ook een duurzame speler zijn.

Alles wat wij doen, doen we vanuit een ethische overtuiging

Wouter GhyootVerantwoordelijk voor het team duurzaamheid bij Umicore
Enkel te gebruiken voor interviews in sustainability trend report

“Alles wat wij doen, doen we vanuit een ethische overtuiging”, zegt Wouter. “Waar er nog geen norm of standaard bestaat voor het ethisch verantwoord handelen in een supply chain, leggen we onszelf regels op. Dat zit in ons DNA”, zegt Wouter. “Er zijn risico’s verbonden aan sommige goederen die Umicore aankoopt, transporteert en verwerkt. Dan is het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om veilig en verantwoord te ondernemen.” 

Goesting om verder te gaan

Van Moer Logistics laat zich niet ontmoedigen door wat tegenwind. “De successen geven een enorme boost. Elke stap die we nemen is er eentje in de duurzame richting.”

Ook Umicore getuigt over een positieve evolutie sinds de samenwerking. “Onze medewerkers  werken veel efficiënter. Van Moer Logistics heeft toegang tot onze SAP. Dat maakt het voor ons een pak eenvoudiger.” Het verkeer van vrachtwagens in de buurt is ook aanzienlijk verminderd. “De tijd en inspanning die we al gestoken hebben in dit project, hebben we er ook al terug uitgehaald. We kunnen zeker spreken van een positieve Return on Investment.”


 

Green deal in 2030

Van Moer Logistics en zijn team denken verder. Niet alleen in het teken van de Green Deal voor bedrijven, maar ook vanuit een innovatief standpunt. “Waar willen we staan?”, vraag Jo geregeld aan zichzelf en aan zijn team. “Ik geloof oprecht dat we de Green Deal gaan halen. We zijn al meer dan 30 jaar pioniers.” 

Een scoop van Jo

Afsluiten doen we met een primeur. Van Moer Logistics informeerde ons dat ze de eerste truck op de baan sturen op waterstof. Een hybride systeem, omdat de infrastructuur op de weg nog niet uitgerust is voor voertuigen op 100% waterstof. Het is een mooie duurzame oplossing die al meer dan 95% uitstoot zal besparen. Wij kijken alvast uit naar deze parel.